שלח כתבה דוא
pdf PDF


שיחות הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

לפרשת השבוע

ספר שמות

77 -   פרשת ויקרא   -   תורת ד' תמימה, אחדות הכלל והפרטים

76 -   פרשת ויקהל פקודי   -   עבודה ומלאכה

75 -   פרשת כי תשא   -   אהבת הבריות של אברהם אבינו

74 -   פרשת תצוה   -   שכינה

73 -   פרשת תרומה   -   רוחניות וממשיות

72 -   פרשת משפטים   -   קדושת המשפט בישראל

71 -   פרשת יתרו   -   התורה ומצוותיה - הכלל ופרטיו

70 -   פרשת בשלח   -   המלחמות בעמלק ובשבעת העממים

69 -   פרשת בא   -   התפילין "חובת הגוף"

68 -   פרשת וארא   -   "בני בכורי ישראל"

67 -   פרשת שמות   -   השם: גילוי המהותספר בראשית

66 -   פרשת ויחי   -   ספר הישר

65 -   פרשת ויגש   -   תורה ומלכות

64 -   פרשת מקץ   -   תורה ותפילה

63 -   פרשת וישב   -   משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

62 -   פרשת וישלח   -   "וישלח יעקב מלאכים  - מלאכים ממש!

61 -   פרשת ויצא  -  יעקב אבינו: 'בחיר האבות'

60 -   פרשת תולדות  -  "בכל" , "מכל" , "כל"

59 -   פרשת חיי שרה   -   בין יצחק לישמעאל

58 -   פרשת וירא   -   גבורתו של אברהם אבינו   

57 -   פרשת לך לך   -   "קום התהלך בארץ" 

56 -   פרשת נח   -   שבע מצוות בני נח 

55 -   פרשת בראשית   -   קדושת הזמניםספר דברים

54 -   פרשת האזינו   -   'שירה' הכוללת הכל'

53 -   פרשת וילך   -   "הברית"

52 -   פרשת ניצבים  -  לשונות היחיד והרבים - כלל ישראל וארץ ישראל

51 -   פרשת כי תבוא   -   'עם סגולה' - 'עם קדוש'

50 -   פרשת כי תצא  -   על טעמי המצוות לרמב"ם

49 -   פרשת שופטים   -   מצוות השייכות לציבור

48 -   פרשת ראה   -   קדושת הארץ וביעור עבודה זרה

47 -   פרשת עקב   -   'שמע' ואח"כ 'והיה אם שמוע'  ,   ממידות למצוות

46 -   פרשת ואתחנן   -   תורה ותפילה

45 -   פרשת דברים   -   תורה של ארץ ישראלספר במדבר

44 -   פרשת מסעי   -   פרשה: שעניינה כלליות! 

43 -   פרשת מטות   -   מלחמת מדין 

42 -   פרשת פנחס   -   קנאות פסולה וקנאות מחייבת 

41 -   פרשת בלק   -   קילוסו של מלך

40 -   פרשת חוקת   -   פרה אדומה - 'סדר אלוהי'

39 -   פרשת קרח   -   "אשרי תבחר ותקרב" 

38 -   פרשת שלח   -   חטא דיבת הארץ 

37 -   פרשת בהעלותך   -   ההליכה והדרך 

36 -   פרשת נשא   -   דרגות בקדושה, טומאה וטהרה

35 -   פרשת במדבר   -   המקום והזמן


ספר ויקרא

34 -   פרשת בחוקותי   -  ענייני 'הברית'

33 -   פרשת בהר   -   שלוש מצוות ביובל

32 -   פרשת אמור   -   החדש והישן 

31 -   פרשת קדושים   -   קדושת ה' המחייבת

30 -   פרשת אחרי מות   -   "הגר בתוככם"

29  -  לחג הפסח   -   'קדש', מתוך שיעור בהגדה של פסח

28  -  פרשת מצורע   -   תורת המצורע - המוציא שם רע

27  -  פרשת תזריע   -   הקדושה, הטהרה והטומאה

26  -  פרשת שמיני   -   'האש מהשמים והאש מההדיוט'

25  -  פרשת צו   -   שכינה ועבודה, 'מלמעלה ומלמטה'

24  -  פרשת ויקרא  -  הכלל והפרטים בתורה ובמשכן 


ספר שמות

23  -  פרשת פקודי  -  הקדושה המשולשת

22  -  פרשת ויקהל  -  מלאכה ועבודה 

21  -  פרשת כי תשא  -  מעשה העגל: חולשה לשעתה ולדורות

20  -  פרשת תצוה  -  הארון השולחן והמנורה  

19  -  פרשת תרומה  -  בית [של] קדושה

18  -  פרשת משפטים  -  אהבת הגר 

17  -  פרשת יתרו  -  "מה קטנו מעשיך ד' " 

16  -  פרשת בשלח  -  'מסכת הניסים'

15  -  פרשת בא  -  "וגילו ברעדה"

14  -  פרשת וארא  -  התורה והארץ - "מורשה"

13  -  פרשת שמות  -  "מי יתן טהור-מטמא" (איוב)


ספר בראשית

12  -  פרשת ויחי  -  'אפרים ומנשה'

11  - פרשת ויגש  -  'והיו לאחד'  

10  - פרשת מקץ  -  יעקב אבינו 'בחיר האבות' 

9  -  פרשת וישב  -  מהלך 'התגבשות' המלכותיות 

8  -  פרשת וישלח  -  בין יעקב לעשו

7  -  פרשת ויצא  -  "סולם מוצב ארצה"

6  -  פרשת תולדות  -  יצחק אבינו - 'נפעלות'

5  -  פרשת חיי שרה  -  אברהם אבינו  "עמודו של עולם"

4  -  פרשת וירא  -  "הביטו אל אברהם אביכם"

3  -  פרשת לך לך  -  אברהם ושרה - 'תורה ונבואה' 

2  -  פרשת נח  -  'צלם אלוקים' כלל אנושי וישראלי  

1  -  פרשת בראשית - אמונה ומדע  


בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: עמנואל ימיני
test1
test2