שלח כתבה דוא
pdf PDF

100 שנים לרבנות הראשית ולמייסדה:

הרב קוק והרב יעקב מאיר


חומרי לימוד לכיתות א-ו תוכן עניינים של דף זה:


פרק 1    סרטים עלילתיים על דמותו של הרב קוק ועל תורתו  לחץ כאן


פרק 2    סיפורים על הרב קוק + משימה לכל סיפור  לחץ כאן


פרק 3    משחק דיגיטלי על חיי הרב קוק ופועלו  לחץ כאן


פרק 4   פרשת שבוע וחגים עם הרב קוק לילדים  לחץ כאן


פרק 5    משחקי תפזורות  לחץ כאן


פרק 6    פאזלים דיגיטלים של תמונות הרב קוק עם הרב יעקב מאיר  לחץ כאן


פרק 7   חוברות עבודה על הרב קוק להורדה, לפי גילאים  לחץ כאן


פרק 8    תמונות של הרב קוק והרב יעקב מאיר  לחץ כאן


פרק 9    סיפורים מוסרטים  לחץ כאן
  פרק 1

  סרטים עלילתיים על דמותו של הרב קוק ועל תורתו


סרט מס' 1

מסע בעקבות הרב קוק - לצפיה לחץ כאן

משך: 11 דק'

על הסרט: מסע קסום ומאתגר בו נפגשים 4 אנשים שונים ומיוחדים, שכל אחד מהם חושב שהוא הכי מיוחד...

הם יוצאים למסע בעקבות הרב קוק שמטרתו למצוא אוצר חשוב.

רמז למציאת האוצר: צריך את כולם כדי למצוא אותו...


סרט מס' 2

משך: 11 דק'

על הסרט: סיפורים מרתקים ומרגשים על דמותו המופלאה של הרב קוק.

הסרט צולם בבית הרב קוק בירושלים


סרט מס' 3

חבורת הראי"ה והחללית המופלאה - לצפיה לחץ כאן

משך: 11 דק'

על הסרט: חבורת הראי"ה המופלאה מנסה לייצר חללית. בדרך הם צריכים להתגבר על קשיים, לצלוח אתגרים, ללמוד דברים חדשים...

הם מגויסים למשימה ומוכנים לעשות הכל...

האם יצליחו? מה בכלל נחשב הצלחה? ומה הרב קוק היה אומר על זה?


סרט מס' 4

חבורת הראי"ה ותעלומת הסימנים - לצפיה לחץ כאן

משך: 14 דק'

סרט מתח
  פרק 2

 סיפורים על הרב קוק + משימה לכל סיפורסיפור 2

דבוק במצוות

החסיד החב''די, ר' יחזקאל ינובר, שהיה מחסידיו המובהקים של הגאון הצדיק רבי מנחם מנדל מליובביץ, בעל ''צמח הצדיק'', היה יוצא ונכנס בביתו של אביו ,רבי שלמה זלמן ה''מתנגד'', והיה מגלה חיבה יתירה לילד אברהם יצחק

פעם אחת, כשרבי יחזקאל חזר מבית רבו, הביא לילד מתנה מיוחדת במינה: פיסת אריג מבגד אחד של ''צמח צדק'', כדי להכין ממנה כיפה על ראשו. על ''מתנה'' זו היה הרב מספר גם בימי גדולתו.

כיפה זו הייתה חביבה עליו בימי ילדותו ולא יכול היה לתת תנומה לעפעפיו- בלעדיה, וכשכיפתו נפלה מעל ראשו היה נעור משנתו.

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 2

א.  ציירו ציור של כיפה וקשטו אותה כרצונכם

ב. לבוגרים:

- מה מיוחד בכיפה שהייתה לרב קוק בימי ילדותו?

- איך יודעים עד כמה היתה הכיפה חשובה לרב? צטטו מן הקטע

- חשבו על חפץ שיקר לכם וספרו עליו


סיפור 3

מעיד אני עלי שמים וארץ

סיפר אביו: פעם, בעוד טרם מלאו לו לאברהם יצחק שש שנים , התאחר לשוב מה''חדר'' וכבר התחלנו לדאוג לו.כשארכה שעת איחורו התרגשה אשתי מאוד ובקשני שלך לחפשו. יצאתי מהבית ושאלתי אחדים מחבריו אם ראוהו ואחרי שאחד מהם אמר לי, שראהו הולך עם איש זקן בכיוון העיר הישנה, התחלתי ללכת לשם ולבי מלא דאגה. אבל לא הרחקתי לכת והכרתיו מרחוק כשהוא רץ, שלא כהרגלו,לכיוון ביתינו. מיהרתי לקראתו וכשהגיע אלי והבין שהלכתי לחפשו, חיבקני וביקש סליחה על שאיחר לשוב הביתה,וסיפר:כשיצא מה''חדר'' ניגש אליו יהודי זקן, ושאלו:היכן ביתו שלהגביר הידוע ואיך הולכים לשם? ידע שהזקן אינו מבני העיר וגם אם יאמר לו מקום הבית והדרך לשם, לא בנקל ימצא את הבית שצריכים להגיע אליו דרך רחובות וסמטאות,והוא איש זקן הולך על משענתו, והחליט לקיים מצוות מילות חסדים בגופו ולהוליך את האיש עד לבית הגביר. סיים אברהם יצחק את סיפורו ושאל בתמימות: אבא, האם לא טוב עשיתי? אני מצטער אם גרמתי לך ולאמא צער, אבל מעיד אני עלי שמים וארץ, שהתכוונתי לשם מצווה, והלה גם בירכני שאהיה גדול בתורה.

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 3

א. איזה מעשה טוב עשה הרב קוק בסיפור? צטטו מן הקטע

ב. לבוגרים: חשבו על מעשה דומה שקרה לכם ובו כדי לקיים מצווה אחת נאלצתם לדחות מצווה אחרת? כתבו אותו


סיפור 4

כעין ''כרם ביבנה''

מספר הסופר אברהם שוער,אשר בילדותו למד ב''חברותא'' עם רבנו בבית המדרש של לוצין:התמדתו של הנער אברהם יצחק, היתה נפלא מאוד,אם היתה עוברת עליו שעה קלה בביטול תורה,היה חש צער אמיתי, כאב מוחשי, פיזי...

יום אחד אמר לי: גמרתי בליבי ששני לילות בשבוע נקבע לילות משמר. שני לילות בשבוע נלמד עד עלות השחר. וזוכר אני ''ליל משמר'' אחד, אופייני לתכונתו של גאון זה. למדנן בצוותא מסכת חולין, התפלפלנו זה עם זה בהלכה, אני עמדתי על דעתי, חזרנו והתווכחנו ולבסוף ''השלמנו'' בינינו. השעה הייתה מאוחרת. אנחנו למדנו על הבימה. מסביב לנו ה, דממה. ב''חדר השני'' ישנים זה מכבר כל הבחורים. לפנינו דולק ממעל לארון הקודש נר התמיד- ואנחנו נחנו קצת מעמלנו וישבנו סחנו בינותינו, והוא אמר לי בקול רווי –סוד: הידעת, אפשר שרק אנחנו שנינו מקיימים עכשיו את כל העולם כולו, אפשר דן הקב''ה בשעה זו את העולם, ושוקלים עתה את עוונותיהם של בני האדם, והעוונות מכריעים את הכף, ומיכאל המלאך, המליץ האחד מני אלף, הולך ונוטל את דברי תורתנו ומניחם על כף המאזניים של זכויות, והם, דברי התורה שלנו מכריעים את הכף לזכות. נמצא, שאנחנו זכינו לקיים את כל העולם כולו, ואנחנו- אף ילדים קטנים. אנו, זו השנה הראשונה שאני מניח תפילין ואילו אתה, אפילו בר מצווה אינך עוד... הוא מדבר, ואני נישא בעולמות עליונים. רואה אני כמעט בחוש,את הפמליא של מעלה: מאזנים של אש,מלאכים,כרובים... שוקלים את מעשיהם של בני האדם, והנה... מניחים על הכף את דף התלמוד אשר במסכת חולין, עם הרש''י והתוספות והמהרש''א... ודף זה מכריע לטובה את כל העולם כולו...

ובעודני יושב שקוע בחזיונותי וקולו של אברהם יצחק הולך והולך ואני שומע כשהוא אומר בתמיות רבה: יבוא היום, ואני אהיה גדול בתורה, ואז... והוא נוגע בי כדי להפנותני אליו, ואני רואה: פניו לוהטים, עיניו,בבותיו נדלקות, והן כגחלי אש רוחצות בחלב, ורצות הן רצוא ושוב, והוא מלחש:אעלה לארץ ישראל, לירושלים עיר הקוד,ואייסד שם ישיבה, כעין ''כרם ביבנה'' ונאספו אלי בחורים מכול אפסי הארץ- ומירושלים תצא תורה..."

אלא היו חלומות הנוער של הרב, אלו היו שאיפותיו וגעגועיו בשנה הראשונה לאחר שהיה בר מצווה...

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 4

א. כתבו נכון או לא נכון ליד כל אחד מן המשפטים:

- בסיפור הרב קוק כבר בן 13

- הרב קוק וחברו דברו בשעות הצהריים של היום

- חלומו של הרב קוק היה להקים ישיבה בארץ ישראל

- מספר הסיפור (חברו של הרב קוק) הוא הסופר יצחק שער

ב. תקנו את המשפטים הלא נכונים


סיפור 5

הכהן הגדול מאחיו

ומוסיף הסופר אברהם שוער ומספר:בימי ''בין המצרים'' משהגיעה שעת חצות, היה אברהם יצחק והוא אך נער כבן חמש עשרה שנה – סוגר את הגמרא, ואנחנו שנינו יורדים מעל הבימה שהיינו יושבים בלילה ולומדים,והיינו הולכים אצל התנור הגדול, חולצים את נעלינו,ויושבים על הקרקע ועורכים ''תיקון חצות''...

אברהם יצחק היה נושא קולו בבכי ומתמוגג בדמעות. הוא בוכה וגם אני עיני דומעות ולבי חם בקרבי.

אחרי חצות היינו יושבים ואומרים תהילים בקול עצוב וחנוק מאוד, הוא היה ''בוחר'' באותם מזמורי תהילים המספרים את צרותיהם של ישראל, הקובלים על החורבן והמנבאים עתידות של נחמה לציון ולישראל.

פעם אחת שאלתיו לתומי:מדוע אתה בוכה כל כך בעריכת ''תיקון חצות''? גם אני אוהב מאוד את ארץ ישראל, וגם נפשי נכספה לעלות לארץ חמדה זו, ואבי.. אבי שלי- בודאי ובודאי שהוא מתגעגע אל הארץ ומחכה לביאתו של משיח זה והוא ... ואברהם יצחק נכנס לתוך דברי, וענה לי בתמימות טבעית כל כך, עד שנעתקו מלים מפי, כי נפתעתי מאוד למענה לשונו: הן אתה והן אביך אינכם כהנים, ואילו אני- הן כהן אנכי....!

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 5

א. השלימו את המילים החסרות בסיפור:

הרב קוק וחברו בימי __________ ___________ בשעת _____________, היו נוהגים לערוך __________ ___________ בבכי ודמעות.

אחר כך הם היו קוראים __________ המספרים את צרותיהם של __________ ואת החורבן ומנבאים עתידות של _______ לציון וישראל.

שאל חברו של הרב קוק- "למה אתה כל כך ___________? גם אני וגם אבי אוהבים מאוד את ________ ובכל זאת..."

ענה לו הרב קוק- "הרי אני ________!"

ב. לבוגרים - מה הקשר בין התשובה של הרב קוק לשאלת חברו?סיפור 6

שמואל הסנדלר

שבת אחת, בזמן שהרב קוק כיהן כרבה הראשי של יפו,עלה יהודי על בימת בית הכנסת "שערי תורה" וביקש להפסיק את קריאת התורה ולמסור הודעה לציבור.

בקול מלא כעס אמר: "שמואל הסנדלר יושב בשעה זו ממש בחנותו, עובד ומחלל את השבת. דורש אני מכם להפסיק את התפילה מיד ולבוא איתי לדרוש משמואל הסנדלר לסגור את חנותו ומיד! לא יתכן כי יהודי יחלל את השבת ועוד בארץ ישראל. " מיד התעוררה מהומה בקהל.

הרב קוק עלה על בימת בית הכנסת, השקיט את הקהל המרוגז ואמר: "קהל  יקר, מבקש אני מכם להמשיך ולסיים את התפילה בשקט, ובסוף התפילה נצא כולנו אל חנותו של שמואל ובתנאי שתנהגו בדיוק כפי שאנהג אני".

אכן התפילה המשיכה כסדרה ובתום התפילה צעדו כולם אל עבר חנותו של שמואל הסנדלר. שמואל הסנדלר שראה את שיירת האנשים הצועדת לקראתו ידע כי המתפללים באים בכדי לצעוק ולהפגין כנגדו והכין את עצמו לויכוחים וצעקות.

אך הרב נגש אל שמואל הסנדלר ובמקום לכעוס ולצעוק עליו לחץ את ידו ואמר לו בידידות: " ר' שמואל,  שבת שלום! ". וכך עשו כל קהל המתפללים בבית הכנסת.

מעשה זה של הרב השפיע על שמואל הסנדלר ומיד נעל את חנותו ובא אל ביתו של הרב ומר לו: "כבוד הרב, יש לי בבית שמונה ילדים והכנסתי אינה מספיקה כדי לפרנסם, ולכן נאלץ אני לפתוח את חנותי בשבת. "

מיד בצאת השבת פנה הרב לוועד הקהילה וביקש מהם שיתמכו בשמואל הסנדלר. מאז שמר שמואל הסנדלר את השבת.

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 6

ענו על השאלות:

א. מדוע פתח שמואל הסנדלר את חנותו בשבת?

ב. מדוע רצו להפסיק את התפילה וללכת אל חנותו של שמואל הסנדלר?

ג. לבוגרים - מה מיוחד בהתנהגותו של הרב קוק לנוכח המקרה?סיפור 7

תנו כבוד לתורה

כשהגיע שמעו הטוב של הרב לאזניו של הגאון האדר''ת הוא קבע פגישת היכרות עמו, ומייד לאחר הפגישה הראשונה רשם אותו גאון בספר זכרונותיו: ''בראותי אותו ובהשיחי עמו איזה שעות, דבקה נפשי אחריו, אהבת איתן אהבתיהו'', ואמנם תוך זמן קצר נתקיימו הארוסין בין העילוי הצעיר לבין ביתו של האדר''ת.

על פי בקשתו ועצתו של חותן, יצא החתן ללמוד בישיבת וולוז'ין, ושם נתקבל בכבוד ובחביבות על ידי ראש הישיבה הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין ז''ל . וכיון שהיה ידוע ברבים, שהוא המיועד להיות חתנו של הרב מפוניביז' כינוהו בישיבה בשם ''העילוי מפוניביז''', והוא אך בן י''ט שנה.

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 7

א. "בראותי אותו ובהשיחי עימו איזה שעות, דבקה נפשי אחריו, אהבת איתן אהבתיהו"?

     מי אמר משפט זה? ואיך הוא קשור לרב קוק?


סיפור 8

ענן כבוד

כשהיה הרב סמוך על שולחן חותנו הגאון ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים בעיר פוניביז', הוא עורר התפעלות עצומה אצל תשבי המקום. הרב מ''י אושפיזאי מספר, כי שעה שהרב היה הולך לבית המדרש,היו הכל יוצאים מבתיהם ומתבוננים בו, והיו אומרים כי השכינה שורה עליו...

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 8

א. ציירו ציור שמתאר את המסופר בסיפור

ב. לבוגרים - מיהו ר' אליהו רבינוביץ' תאומים (האדר"ת)? כתבו עליו כמה משפטיםסיפור 9

מורא שמים

בשנת לימודיו בישיבת וולוז'ין המהוללת, נהג להתבודד באחת מפינות הישיבה עד שעה מאוחרת בלילה שם למד בהתלהבות רבה פרקי הלכה ומוסר לאורה של מנורת נפט קטנה.

סחה הרבנית בתיה מרים רעייתו של הנצי''ב:פעם הרגיש שכנו של הרב לחדר, כי שזכוכית מנורת הנפט נעלמת במשך שעות היום.כיון שהדבר היה תמוה בעיניו, חיפש ומצא אותה,והנה גילה שמודבקת עליה פיתקא: ''שויתי ה' לנגדי תמיד'' כדי שגם בשעות הלימוד, לא יסיח את דעתו אף לרגע ממציאות הבורא.כדי לא להבליט את יראת השמים שלו,, החביא בבקרים את הזכוכית המפויחת.

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 9

ענו על השאלות:

א. מה כתב הרב קוק על הפתק שהיה מוצמד למנורה ומה פירוש המשפט?

ב. מדוע הסתיר הרב קוק את המנורה?


סיפור 10

תפיסה גאונית שקידה עצומה

על התמדתו העצומה של הרב, כותב הרב יהושע קניאל " לא פחות מהגאונות של מתנה, היתה בו גאונות של עבודה, שקידה והתמדה עד למסירת נפש על התורה. כשלמד בישיבת וולוז'ין, ושקידתו היתה למעלה מכח אנושי עד שנחלש ונפל למשכב. בא אליו הגאון הנצי''ב ז''ל לבקרו, והוכיחו על שקידתו הבלתי מוגבלת ואמר לו: ''גם אני הייתי שקדן בבחרותי, אבל ידעתי גם לקבוע שיעור לענייני בריאות הגוף. וקבעתי ללמודי רק שש עשרה שעות במעת לעת ולא יותר, ואתה התמכרת ללימודיך עד כדי שכחת את עצמך לגמרי"

ואני הגבר זכיתי שרבנו קבע אתי שיעורים, וראיתי את אש הקודש שהיתה יוקדת בלבו לאהבת התורה,כשלהבת העולה מאליה בלי גבול, ורק בהתאמצות גדולה אפשר היה להסיע אותו מלמודיו, אל טעימה כלשהי להחזיק את קיומו.

ופעם עברתי עם אחד מחכמי ירושלים על יד בית הרב בשעה מאוחרת אחרי חצות הלילה, וראינו אור בבית. חפצנו לדעת מי הוא המפריע את מנוחת הרב בשעה כל כך מאוחרת, אחרי טרדות כל כך קשות שעברו עליו במשך היום כולו. ומה נשתוממנו כשראינו את הרב בכבודו ובעצמו, וספר גדול בידו, והוא רץ אנה ואנה על פני האולם, והוא גומא דף אחרי דף בהתלהבות שאין דוגמתה. אז אמרתי לאיש שיחי:עכשיו אפשר להאמין למה שסיפרו לי, כי בהיותו רבנו רב ביפו, עבר פעם במשך שלושים יום על כל הש''ס בבלי, כי בכח תפיסתו הגאונית בצירוף שקידה עצומה כזאת, אפשר לעבור על כל גלי הגלים של ים התלמוד במשך זמן קצר.

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 10

א.  אילו מידות היו ברב קוק לפי הסיפור?

ב.  במה המידות האלה הועילו לו ובמה הם פגעו בו?סיפור 11

המתמיד

הרב אברהם דוב שפירא, רבה של קובנה, אמר פעם לרב צבי יהודה בנו יחידו של הרב: "עוד בוולוז'ין היה אביך נחשב לגאון ולצדיק". ואמנם, במקם גדולתו בתורה שם היו מוצאים גם את צדקתו ואת יראתו הקודמת לחכמתו. שקידה, שאין דומה לה, וכשרון, שנוצר ונולד עמו, הם שהגדילוהו ורוממוהו. שקדנותו והתמדתו- הפליאו את הכל. הוא היה לומד שמונה עשרה שעות במעת לעת. יום יום היה עובר על שישים דף גמרא מתוך עיון רב והתעמקות ומוחו וליבו פתוחים היו לרווחה לדעת ולהבין ולהשכיל, עד שבמשך זמן קצר זכה ליחסו המיוחד של הנצי''ב שעמד בראש ישיבת וולוז'ין אשר עדה אז על מרום שגשוגה ופריחתה. בחורים למאות, חריפים ובקיאים,מופלגי תורה ועילויים, באו מקרוב ומרחוק להשתופף בהיכל תורה זה ולהנות מתורתו של הגאון וראש הישיבה הנצי''ב. הוא ציווה לההלת הישיבה לספק לר' אברהם יצחק –הצעיר שבחבורה- את כל צרכיו החומריים בלא כל קיצבה מראש באמרו: "עילוי זה – עומד ממעל לגדרי תקציבים"

ועילוי זה, זכה עוד בילדותו להיות צדיק וחסיד, ישר ונאמן. תפיתו היתה גם בימים ההם בוולוז'ין מתוך התלהבות ודביקות, כפי שמעיד עליו אפרים טייטלבוים עמו התגורר בחדר אחד בוולוז'ין: "כל תפילה ותפילה שיצאה מפיו של רבי אברהם היתה כולה רווייה דמעות".

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 11

השלימו את המשפטים:

1.  "עוד ב______ היה אביך נחשב לגאון ______"

2.  "שקדנותו והתמדתו – הפליאו את _______"

3.   "ר' אברהם _______ - הצעיר ________"

4.   "_____________ _________ - עומד ממעל לגדרי __________"

5.  "כל תפילה __________ שיצאה מפיו של _______ אברהם היתה כולה _____ דמעות"


סיפור 12

לשון הקודש

וכשם שעוד מימי הינקות והילדות היה מחובר לארץ ישראל בכל שרשי נשמתו, כך היתה קבועה ונטועה בתוך ליבו עוד מימי בחרותו אהבה יתירה ללשון הקודש ובכל שעת כושר היה משתדל בתוך שיחה של חברים לדבר אך ורק עברית. בימי החגים, כשבחורי הישיבה בוולוז'ין היו עורכים "הילולא וחינגא" ורבים מהם היו חורזים חרוזים בלשון העממית, האידית, מענינא דיומא, היה הוא גם כן בין החרזנים, אבל את חרוזיו חרז רק בעברית.

באחת ההזדמנויות סיפר לרב יהודה לייב הכהן מימון :"בילדותי, כשמדתי בישיבת וולוז'ין, היו כאלה בין חברי, שעם כל ידידותם ואהבתם אלי, לא יכלו להשלים עמי לגמרי, משום שלפי דעתם הייתי מתנהג בחסידות ובפרישות יותר מדאי... ואולם פתאום התחילו אחדים מהם להתלחש בינם לבין עצמם: 'הצעיר התחמץ'... והיודע אתה איזה עוול צאו בי? במים ההם התחלתי מזמן לזמן לדבר עם חברי עברית... אני הרגשתי אז ואני מרגיש זאת גם עתה, כי השיחה בלשון הקודש , ועל אחת כמה וכמה כשמשתמשים בה לדברים שבקדושה- מסוגלת לקדש גם את הנשמה שבגוף החי ומדבר. כך היתה הרגשתי, אבל היו כאלה בין ידידי וחברי בימים ההם, שאף שהיו גדולים ממני בתורה וחכמה, אבל חסרה להם הרגשה זו וחשדוני במה שאין בי..."

ולימים, כאשר תלמיד חדש בישיבת "מרכז הרב" היה פונה אל הרב ומתחיל לדבר עמו אידיש- היה הרב מפסיקו ואומר לו בבת שחוק : "בשיחה ראשונה זו, הנך עוד בחזקת אורח, לכן איני מקפיד שפנית אלי באידיש. אך, מעתה אני מבקש ממך שתדבר עמי אך ורק בלשון הקודש".

"ואילו אני" – מספר חתנו של הרב רבי שלום נתן רענן קוק- "כשבאתי לישיבת 'מרכז הרב' ,   בשנת תרפ''ד, היה הרב באמריקה. כשחזר הייתי כבר תלמיד וותיק וידעתי שאין לפנות אל הרב בלשון אידיש. כך קרה, שכל עשר השנים שהייתי במחיצתו של הרב לא שוחחנו אף פעם באידיש, רק בלשון הקודש".

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 12

א. רשמו כמה פעמים מופיעות המילים לשון הקודש בקטע?

ב. מה זה מראה על הרב קוק?


סיפור 13

ללמוד וללמד

הכרתו הראשונה של הרב עם צדיק הדור, מגדולי הפוסקים וגדולי המוסר בדורות האחרונים, הרב ישראל מאיר הכהן- הידוע בכינויו ה''חפץ חיים'', על שם ספרו הראשון- נעוצה עוד בשנות ילדותו של הרב קוק. לצורך הפצת ספרו- "חפץ חיים"- שהופיע בעילום שם מחברו- הגיע המחבר לעיירת מולדתו של הרב העיירה גרוויה, ורבי שלמה זלמן ז''ל, אביו של הרב קוק, התנדב לסייע לו בהפצת ספרו. כידוע, נזהר ה''חפץ חיים'' מלגלות כי הוא מחבר הספר והציג עצמו כמפיץ גרידא, אלם מתוך המגע הקרוב עם ה''חפץ חיים'', שלא הסכים לקבל עבור ספרו יותר מהמחיר הקצוב, וזהירותו בדיבוריו שהיו ספורים ומדודים, הבחין רבי שלמה זלמן שזהו המחבר עצמו, הזמינו לביתו ואירחו בכבוד רב כראוי לאורח נכבד שכמותו. או אז הכיר ה''חפץ חיים'' את בנו בכורו של רבי שלמה זלמן וחיבבו.

המגע האישי נתחדש ונתחזק אחרי נישואי הרב,  כשהיה סמוך על שלחן חותנו הגאון האדר''ת ז'ל בפוניבז'. על הידידות השנה של בית אבא, נוספה עתה ידידות של בית החותן הדגול, שאהבת נפש היתה בינו לבין ה''חפץ חיים''. בביקור שערך ה"חפץ חיים" בפוניבז', נשא ונתן בהלכה עם החתן הצעיר והתרשם ממנו מאוד. ה"חפץ חיים" מצאו ראוי להצטרף לחבורה של תלמידי חכמים כהנים לומדי סדר "קדושים", ושידלו שיאות לקבל עליו לימוד עיון בסדר זה שהוזנח במשך דורות שהרי כהן הוא ומהרה יבנה בית המקדש ונצטרך לדעת הלכות אלו למעשה.

ההתעוררות של "חיבת ציון" בימים ההם, הגבירה בלב הצדיק התמים בעל ה"חפץ חיים" את האמונה ואת התקוה, כי יש בכך מעין "אתחלתא דגאולה", וכשנודע לו על דבר הישוב העברי החדש המתפתח על אדמת הקודש, ושהארץ נותנת את פריה בעין יפה- קרא מתוך התרגשות: "הענין כבר מתחיל".

אמונה זו נכנסה לתוך לבו ונארגה ונשתזרה עם התמימות המוסרית העמוקה והקדושה שהיתה בו. סבור היה שאם רואים היום את ה"אתחלתא דגאולה", הלא יכול להיות כי "למחר יבנה בית המקדש" ולא יהיו בנמצא כהנים הבקיאים בהלכות קורבנות, ועל כן נועצו יחדיו ללמוד ולעסוק בסדר קדושים ולתכונן לקראת אותה שעה...

פעם אחת, כשהיו שניהם מסובים יחדיו, פנה אליו הרב בעל ה"חפץ חיים" מתוך אדיבות וחביבות ואמר לו: "יבטיח לי מר שימלא את בקשתי". רבי אברהם יצחק שידע להוקיר את ערכו הרב של בעל ה"חפץ חיים" השיב לאלתר: "יאמר לי כבודו מה בקשתו- ואני מבטיחו למלא אחר דבריו". "בקשתי – ענהו בעל ה"חפץ חיים" – כי יהיה לרב בישראל". "רבנותו- המשיך ה"חפץ חיים" את דבריו- חשובה אצלי יותר גם מעבודתו בהלכות קדשים. הנה מקום פנוי לרבנות בעיר זוימל, במטותא להרשות לי להשתדל בזה, ואני מקווה כי יקבלוהו באהבה ובכבוד".

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 13

א. כיצד זיהה אביו של הרב קוק את ה"חפץ חיים"?

ב. מיהו ה"חפץ חיים"?

ג. מה היו 2 הבקשות שביקש ה"חפץ חיים" מהרב קוק?


סיפור 14

אבק גזל

ימים מועטים אחרי הפגישה עם ה"חפץ חיים", פנתה אל הרב קהילת זוימל והציעה לפניו את כסא רבנותה. ואם כי היה צעיר לימים, עמדו ראשי הקהילה על טיבו וקיבלוהו ברוב כבוד ויקר.

סיפר הרב יעקב קלמס- לשעבר, הרב הראשי במוסקבה ולימים, חבר הרבנות הראשית לישראל- כי בזומיל נהגו כי ההכנסה ממכירת המלח בחנויות המכולת, שייכת לרב.

הרב הצעיר היתנה שיזמינו משקולת של זכוכית, שאינם סופגים מלח, בכדי למנוע תקלה של אונאה במשקל, אולים כיון שהדבר היה כרוך בהוצאה כספית מיוחדת, לא היו החנוונים מוכנים לכך. או אז הודיע הרב שהוא מוותר על הכנסה כספית זו.

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 14

כתבו את הסיפור במילים שלכם והסבירו על איזו מצווה הקפיד הרב


סיפור 15

צדק נר לרגליו

בעלותו ע כסא הרבנות בזוימל, היה שקוד לחנך את עצמו בדרך יראת שמיים, טהרת המוסר וטוהר המידות. כדי חזק בקרבו את השפעת החינוך העצמי, לא הסתפק בהגיגי לב בלבד, אלא היה משתמש גם בתחבולות שונות.

סיפר הרב זליג ראובן בנגיס, רבה של העדה החרדית בירושלים: הרב היה רושם על גבי טבלאות פסוקי תנ''ך ומאמרי חכמים שעניינם שמירת הצדק והאמת בדין, כגון:" לא תעשו עוול במשפט"  "לא תשא פנים" "לא תקח שוחד" "המשפט לאלהים הוא"  "יראה דיין עצמו כאילו חרב בין ירכיו וגיהנם פתוח לו תחתיו" וכיוצא בהם. את הטבלאות היה תולה על קירות החדר שבוא היה מקבל את בעלי הדינים לדין תורה, בבחינת: "שויתי ה' לנגדי תמיד"...

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 15

א. בחרו אחד מן הפסוקים בהם השתמש הרב קוק וציירו ציור שמבטא אותו

ב. לבוגרים - מה משותף לכל הפסוקים שכתב הרב קוק לעצמו? כתבו פסוק נוסף ממקור אחר שמביע את אותתו הרעיון


סיפור 16

פיקוח נפש

כשפרצה מחלת החולירע, פסק רבי ישראל סלנטר שמותר, ואף חובה מפני סכנת נפשו, לטעום ביום הכיפורים, והוא עצמו פסק הלכה למעשה בית הכנסת בוילנא, שעה שעלה על הבימה לאחר תפילת שחרית ובידו עוגה, ברך  ברכת "בורא מיני מזונות" ואכל לעיני כל העם למען יראו כולם ויעשו כמוהו.

וכשפרצה מחלת החולירע בעיר זוימל, פסק גם הרב הצעיר אברהם יצחק להלכה, וגם עשה מעשה רב וגזר על הקהל כולו לטעום מידו, וכך נהגו על פיו גם חכמי העיר ולומדיה.

לאחר תפילת נעלה, עלה הרב אברהם יצחק שוב על הבימה פתח את ארון הקודש ואמר בבכי ובדמעות: רבונו של עולם! קיימנו מצוות היום כהלכתו! לאחר מכן פנה אל קהל עדתו בדבריו אלה: אני משביע אתכם, כי כשם שטעמנו היום על פי צו תורתנו, כדי שלא להסתכן חלילה, כך גם עכשיו בשעת היתר אכילה, נזהר כולנו לבלתי אכול אכילה גסה, שיש בה גם כן משום סכנה, ובזה נאשר, כי כל מה שעשינו היום, היה כדת של תורה, ובזכות זה תוסר המחלה מקרבינו.

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 16

סדרו את המשפטים לפי הסדר הנכון:

1. לאחר תפילת נעילה עלה הרב קוק לארון הקודש ואמר

2. כשפרצה מגפת החולירע בזוימל פסק הרב קוק לאכול ביום כיפור כמו שפסק

3. "קיימנו מצוות היום כהלכתה" והזהיר את הקהל שלמרות שמותר לאכול שלא ינהגו באכילה גסה

4. רבי ישראל סלנטר בוילנא שאף עלה לבימה ואכל כדי להדגים לקהילתו איך לנהוג


סיפור 17

אהבת ציון

מספר הרב מרדכי קירשבלום: בביקורו של הרב בארה"ב, נהרו המונים לראותו ולפגשו. מטרת הביקור הייתה לגייס אמצעים כספיים לחיזוקם של מוסדות התורה בארץ-ישראל.

באחד החוגים שהתכנסו לכבודו של הרב, התנדב יהודי עשיר ומפורסם לתרום סכום נכבד מאוד, בתנאי שהרב הראשי יסביר לו מדוע אומרים יהודי ירושלים בליל-הסדר ובסוף תפילת "נעילה" ביום הכיפורים, יחד עם יהודי הגולה:
"לשנה הבאה בירושלים" – הרי אנשי ירושלים כבר נמצאים בעיר הקודש!

הקשיב הרב לשאלה והשיב בניחותא: "הדבר הוא פשוט, ידידי הטוב; ראשית, בירושלים מוסיפים את המילה: 'הבנויה'!  – 'לשנה הבאה בירושלים הבנויה' ולבקשה זו – יש עוד כר נרחב עד שתתגשם במלואה".

"זאת ועוד", הוסיף הרב כשבת-שחוק על שפתיו, "כשאנו מבקשים: 'לשנה הבאה בירושלים', כוונתנו שנזכה להיות כל-כולנו בירושלים, גם בגופנו וגם ברוחנו ובמחשבתנו, ולא כבימים אלה, שיושבים בירושלים, אך מתכננים לצאת מתוכה לאמריקה גדי לטרוח באיסוף כספים..."

לפי גודל התרומה שהעלה אותו עשיר היה ברור, שהתשובה האחרונה במיוחד סיפקה אותו...

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 17

א. כמה פעמים מופיעה בקטע המילה ירושלים?

ב. כיום ירושלים גדולה, ויש בה שכונות רבות. חפשו בתפזורת אחר 7 שכונות בירושלים.
סיפור 18

חיבת הארץ

פעם אחת נדרש לערוך דין-תורה במושבה ראשון-לציון. בשעת נסיעתו לשם אמר הרב לקרובו של הרב משה לייב שפירא: "הייתי נכון לנשק כל אבן ואבן בארץ -ואפילו את החמור שחלף בדרכנו"...

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 18

הרב קוק אהב מאוד את ארץ ישראל.

חפשו וכתבו סיפור נוסף על אהבתו של הרב לארץ ישראל.סיפור 19

כיבוד אב

מספר ר' יעקב שלוה: באחד מימי חג הסוכות, ערך הרב קבלת פנים בסוכתו לנציב העליון הבריטי.

בזמן קבלת הפנים נכנס ויצא אביו של הרב שלוש פעמים, ובכל פעם קם הרב מלוא קומתו ועמד לכבוד אביו.

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 19

1. איזה מצווה לומדים מהסיפור? ואיך קיים אותה הרב קוק?

2. כתבו כיצד אתם מכבדים את אבא שלכם.

3. לבוגרים – בסיפור, הרב קוק קם לכבוד אביו. אלו עוד חיובים יש במצוות כיבוד אב ואם? (מנו 3)
סיפור 20

עבד השם

מספר תלמיד הישיבה, ברוך דובדבני: פעם בערב אחד, בשעה מאוחרת בלילה, עליתי לבית הרב, חיפשתי שם את חתנו. כולם ישנו רק הרב לבדו התהלך בחדרו הלוך-ושוב, כארי בסוגר. כולו לוהט, עיניו להבת-אש, נעוצות במרום, כולו מרחף בעולמות עליונים, והוא מפזם את שירו של רבי יהודה הלוי "ישאלוני רעיוני", שנוהג היה לשיר אותו ברגעי התיחדות עם אלוקי-ציון, והינה הרב שר ומרקד כשהוא חוזר ומטעים את מילות השיר: "הנני עבד-עבדים לפני מלך-מלכי-המלכים"...

נפעמתי, וירדתי החוצה במרוצה.

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 20

השלימו את המשפטים:

1. מרחף ב________ עליונים.

2. "הנני עבד ______ לפני מלך מלכי _________"

3. עיניו _______ אש.


לבוגרים:

לפניכם השיר 'יעירוני רעיוני' של רבי יהודה הלוי.

קראו את השיר, סמנו את השורות שהתחברתם אליהם והסבירו.


יְעִירוּנִי רַעְיוֹנָי וְסוֹד לִבִּי וּמִשְׁאָלוֹ
הֲגוֹת דִּבְרֵי תַחֲנוּנָי בְּזִמְרַת אֵל וּמַהֲלָלוֹ
וְלֹא אֶתֵּן שְׁנָת לְעֵינָי חֲצוֹת לַיְלָה בִּגְלָלוֹ
לַחֲזוֹת בְּנֹעַם ה´ וּלְבַקֵּר בְּהֵיכָלוֹ

הֱקִיצוֹתִי וַאֲחַשֵּׁב מִי הוּא אֲשֶׁר הֱקִיצָנִי
וְהִנֵּה קָדוֹשׁ יוֹשֵׁב תְּהִלּוֹתָיו הֱאִיצָנִי
וְנָתַן בְּאָזְנַי קֶשֶׁב וְחִזְקַנִי וְאִמְּצָנִי
וְכָל עוֹד רוּחִי הָשֵׁב אֲבָרֵךְ אֲשֶׁר יְעָצָנִי
צוּר אֲשֶׁר הַנְּשָׁמָה לוֹ וְהַגְּוִיָה מִפְעָלוֹ

וָאֶתְפַּלֵּל לְפָנָיו וּבִתְפִלָּה אֶתְעַנָּג
וּבָקְעוּ דְמָעַי עֲנָנָיו וּמָתְקוּ מִצוּף וּפַנָּג
וְגָבַהּ לִבִּי בְּעֵינָיו בְּעֵת נָמַס כַּדּוֹנָג
כְּעֶבֶד לִפְנֵי אֲדֹנָיו מִפַּחְדוֹ יִתְמוֹגָג
וְכִי יִזְכֹּר מַחְמַלּוֹ יִנְשֶׁה אֶת כָּל עֲמָלוֹ

דּוֹם לַיִל וְהִכָּבֵד וְאַחֵר שַׁחַר מִבּוֹא
עַד יִתְרַצֶּה עֶבֶד בְּתַחֲנוּנָיו אֶל רַבּוֹ
וְיִשְׁפֹּךְ דַּם לֵב וְכָבֵד וְיַגִּיד נִגְעֵי לִבּוֹ
וְיִתְיַחֵד הָעוֹבֵד עִם הַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ
וְיָשִׁיר וְיִשָּׂא מְשָׁלוֹ לְשֵׁם דִּגְלוֹ וּמִגְדָּלוֹ

הִנֵּה עֶבֶד עֲבָדִים לִפְנֵי מֶלֶךְ מְלָכִים
עוֹמֵד וְיָדָיו כְּבֵדִים וּדְמָעָיו נֶהֱלָכִים
לְךָ יְצֻרָיו נֶעֱבָדִים בְּעוֹד חַיָּיו נִמְשָׁכִים
וְכָל אֵבָרָיו מוֹדִים וּמִתְוַדִּים וּמְבָרְכִים
סְלַח לְרֹעַ מַעֲלָלוֹ אֲשֶׁר כַּחוֹל מִשְׁקָלוֹ.


סיפור 21

צדקה והכנסת כלה

פעם בא אליו חייט עני, ואמר לו, כי אין לו במה להכין צרכי שבת. נטל הרב מנורות כסף שלו ונתן לחייט העני, כדי לקבל הלוואה בערבון ולקנות המצרכים לשבת.

זאת ועוד: ימים אחדים לפני חתונת אחיו ( הרב חיים קוק, הצדיק במידותיו) באה הרבנית אל אשת הר"ר אביגדור ריבלין, מנכבדי עיר בויסק, ופנתה אליה בבקשה להשאיל לה את תכשיטיה כדי להתקשט בהן לחתונה. לשאלת אשת ריבלין את הרבנית: הלא יש לך תכשיטין משלך? השיבה הרבנית בחיוך על פניה: הרב נטל את תכשיטי ונתן לאשה עניה שהיתה צריכה להשיא את בתה, כדי למשכן אותן, והיא מכרה את התכשיטין...

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 21

מה מעידים שני הסיפורים על יחסו של הרב קוק לממונו? צטטו את המשפטים שמביעים זאת.סיפור 22

ולבקר בהיכלו

בימים שועדת-החקירה פעלה, ובגלל הסידורים הזמניים שקבע ממשלת במנדט בעניין הכותל, ובקשר להסתה הערבית שהתנהלה מסביב לשאלה זו, הועלתה הצעה להפסיק את הביקורים בכותל, עד שתיפתר שאלת הכותל באופן מוחלט. הרב פירסם תגובה נמרצת להצעה זו:

"אינני מסכים להפסקת הביקורים על ידי הכותל אפילו זמן. הבלטת קדושת הכותל שהוכחה ע"י הביקורים, התפילות והדמעות שלנו על ידו, מחורבן בית מקדשנו, אי-אפשר שתהיה נפסקת. גם הערבים וכל העמים שתתפסו שלטון הארץ בידם מאז, הכירו בזיקתנו לכותל, המעורה במעמקי נשמתנו ולא ההינו להפריע את הביקורים והתפילות במקום הקדוש הזה.

הפסקת הביקורים אפילו לזמן, יכולה לההפך בידי מתנגדינו בהוכחה בדויה להטעות את מי שכח השיפוט  בידו כעת, שח"ו יש איזה רפיון מצידנו ביחס לקדושת הכותל, נגד המציאות האמיתית שאותה  חיבת הקודש הנצחית, מורשת קדומים לשריד בית מקדשנו ותפארתנו, חקוקה לנצח כחותם על לבבנו".

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 22

במלחמת ששת הימים שחררו חיילי צה"ל את ירושלים, והכותל שב לשליטתינו. אולם לפני כן לא היתה ליהודים גישה אל הכותל, ולא יכלו להתפלל בו במשך 16 שנים. 

מה היה חושב הרב קוק על מצב כזה? הסבירו.סיפור 23

ניצוץ יהודי

מספר הסופר אפרים צורף: מעשה בצעיר אחד שניגש אל הרב, לאחר ששמע את דבריו החוצבים להבות שנאמרו בביקורו באחת המושבות ואמר:

-צר לי מאוד, רבי, שאיני מוכן להיות מושפע מדבריך, כי מרוקן אני מכל הרגשה דתית ודברים שמימיים כבר רחקו ממני.

השיב לו הרב בסיפור-מעשה שמוסר השכל מצידו:

-הבה ואספר לך מעשה, בעתיר- נכסים שבא לירושלים וביקש תחבולות, כיצד לרכוש את מקום המקדש, כדי להקים עליו שוק גדול.

הצעיר זינק כנשוך פתן וקרא בהתרגשות:

-אדקור נבל זה בחרב!

-אם כאלה הם דבריך, העיר הרב, משמע שאינך אלא טועה: אינך חס-ושלום מרוקן מרגש דתי ואהבת היהדות. ניצוץ חי מהבהב בנשמתך ומובטחני שניתן ללבותו לשלהבת-יה.

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 23

מה ניסה הרב קוק להמחיש ליהודי בסיפור המעשה? וכיצד ידע הרב שיש בו ניצוץ דתי ויהודי?סיפור 24

אהבת ישראל אמיתית

ומוסיף ומספר אברהם זק"ש, נינו של הרב חרל"פ: באחד הקיבוצים בשדות מרחביה ניצבת קבוצת צעירים. בראותם את הרבנים הולכים וקרבים אליהם אמרו להם:

-"חבל על עבודתכם ועל דיבורכם. איתנים אנו בדעתנו, ואין לנו כל רצון וחץ להיות מושפעים מזולתנו".

-" אדרבה, לא להשפיע עליכם באנו"- השיב להם הרב בניחותא – "להיות מושפעים מכם באנו... רוצים אנו להיות מושפעים מגודל מסירות הנפש שלכם עבור אדמת הקודש. רק בעלי נשמות גדולות מסוגלים להגיע לדרגה כזאת של מסירות נפש".

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 24

לרב קוק היתה מידת אהבת ישראל גדולה, ודאגה לכל יהודי.

א. כתבו את הסיפור במילים שלכם, ושימו דגש על האהבת ישראל של הרב המתגלה בסיפור.


ב. לבוגרים:

"מסע המושבות" או "מסע הרבנים" הוא כינוי למסע שערכה קבוצת רבנים בישובים החדשים והקיבוצים בא"י ב1913.

בראשם היו הרב אברהם יצחק הכהן קוק והרב חיים זוננפלד. במהלך המסע -שנערך ביוזמת הרב קוק שכיהן אז "כרבה של יפו והמושבות"- ביקרו הרבנים ב26 ישובים בצפון הארץ. מטרת המסע הייתה התעוררות וקירוב הלבבות של החלוצים ולמנוע פירוד בעם"

הסבירו כיצד מסע המושבות, והיותו של הרב קוק רבה של יפו והמושבות, מביעים את אהבת ישראל שהיתה לרב.


סיפור 25

אינו מחזיק טובה לעצמו

סיפור הרב יצחק הוטנר: על אחד הקנאים הקיצונים, אשר פגע  בצורה חמורה בכבודו של ברה, נתרגשה ובאה מרה גדולה. רק מכתב המלצה של הרב יכול היה לעזור לו. הוא התבייש לבוא אל הרב ביום, והגיע אליו בשעה מאוחרת בלילה. אולם, כמה מתלמידי הישיבה, המאחרים-שבת בבית-המדרש, ראו את האיש בבאו של הרב, ונרעשו למראה עיניהם. כאשר עמדו על סיבת ביקורו המפתיע, ואף נוכחו כי הרב נענה מיד לבקשת אותו קנאי, רגזו מאד בלבם. הם לא יכלו להשלים עם חסידותו המופרזת של רב, אשר כדרכו גם במקרה זה עבר על מידותיו, אולם – כמובן – לא יכלו להגיב. אבל מהם נודע הדבר לבני-ביתו של הרב, ובהם הרבנית וכן אביו, רבי שלמה זלמן, שלא היו מוכנים להבליג.

הרבנית טענה ואמרה: מדוע הרב מזלזל כל-כך בכבוד עצמו. גם אביו של הרב הוסיף ואמר: אין הרב רשאי למחול על כבודו עד כדי כך, ויש גבול לדבר וכו'.

כשנסתיימו גברי התרעומת, השיב הרב בשקט ועם זאת בפסקנות:

"כיון שישנם שמאשימים אותי שאני עושה מעשים מסויימים משום כבודי, ואינני חס על כבוד שמים, לכן אני מצווה שכוב  עצמי לא יהיה חשוב בעיני כלל וכלל".

וסיים הרב הוטנר: תשובה זו הרעישה את לבי! הרבה יראת שמים נוספה לי כששמעתי תשובה זו מפי הרב!

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)משימה לסיפור 25

השלימו את החלקים החסרים בסיפור:

א. אחד ממתנגדיו הקיצוניים של הרב קוק -שפגע בכבודו של הרב בצורה חמורה- נקלע לצרה, ורק מכתב המלצה מהרב קוק יכול היה לעזור לו. ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

ב. הרב נענה מיד לבקשת אותו יהודי, וכתב לו מכתב. _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ג. ענה להם הרב:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________סיפור 26

סעודת מצווה

סיפר דודי הרב רפאל הכהן קוק:פעם נזדמן הרב, בהיותו כבר אברך, לביקור בוולוז'ין, ונתארח בביתו של הגאון הרב נפתליצבי יהודה ברלין ראש הישיבה. היה זה בתוך ''תשעת הימים'' שנוהגים בהם שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. ואף על פי כן, ציוןה הנצי''ב לשחוט עוף לסעודה ולברך ברכת המזון על כוס יין. כששאלוהו על מה ראה לעשות כן?

אמר:סעודה זו, הנערכת לכבודו של הרב קוק, הנה עניין של כבוד התורה- והרי זו היא סעודת מצווה...

(מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז)


משימה לסיפור 26

סדרו את המשפטים על פי הסדר הנכון:

1.  הגיע הרב קוק לביקור בוולוז'ין אצל הרב נפתלי צבי יהודה ברלין (הנצי"ב)

2.  בימי תשעת הימים שבהם נוהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין

3.  הנצ"יב ביקש לשחוט עוף ולשתות יין בסעודה

4.  והוא ענה: כדי לכבד את הרב קוק וסעודה של כבוד התורה היא סעודה של מצווה

5.  שאלו את הנצ"יב מדוע ציווה לעשות כךמשימות לסיכום הסיפורים

חישבו על דמותו של הרב  והסיפורים ששמעתם עליו- (בחרו 1מתוך 2)

א. כתבו על נקודה, מידה או סיפור שנגעו בכם במיוחד והסבירו מדוע.

ב. חשבו על מידותיו של הרב, וכתבו כמה שיותר תכונות ומידות טובות ברב.

    בחרו 3 תכונות ממה שכתבתם, וחשבו כיצד תיישמו אותם בחיים שלכם וכתבו זאת.

  פרק 3

 משחק דיגיטלי על חיי הרב קוק ופועלולמשחק - לחץ כאן


  פרק 4

 פרשת שבוע ומועדים עם הרב קוק - פינות קצרות


לילדים

פרשת שבוע עם הרב קוק

דבר תורה, סיפור ומשימה,

עם אורי ומורי


ספר בראשית

פרשת לך לך לחץ כאן

פרשת וירא לחץ כאן

פרשת חיי שרה לחץ כאן

פרשת תולדות לחץ כאן

פרשת ויצא  לחץ כאן

פרשת וישלח לחץ כאן

פרשת וישב לחץ כאן

פרשת מקץ לחץ כאן

פרשת ויגש לחץ כאן

פרשת ויחי לחץ כאןספר שמות

פרשת שמות לחץ כאן

פרשת וארא לחץ כאן

פרשת בא  לחץ כאן

פרשת בשלח לחץ כאן

פרשת יתרו לחץ כאן

פרשת משפטים לחץ כאן

פרשת תרומה לחץ כאן

פרשת תצוה לחץ כאן

פרשת כי תשא לחץ כאן

פרשת ויקהל לחץ כאן

פרשת פקודי לחץ כאן


ספר ויקרא

פרשת ויקרא לחץ כאן

פרשת צו לחץ כאן

פרשת שמיני לחץ כאן

פרשת תזריע לחץ כאן

פרשת מצורע לחץ כאן


מתוך עלוני לאורו בהוצאת 'אורות אברהם' ו'בית הרב קוק'


  פרק 5

 משחקים על חיי הרב קוק


תפזורת - מכתבי הרב קוקפיתרון ל: תפזורת - מכתבי הרב קוק


תשבץ קרובי משפחה של הרב קוק
פיתרון ל: תשבץ קרובי משפחה של הרב קוקתשבץ - מתלמידי הרב קוקפיתרון ל: תשבץ - מתלמידי הרב קוק

  פרק 6

 פאזלים דיגיטלים של תמונות הרב קוק עם הרב יעקב מאיר


פאזל 1 - לחץ כאן

פאזל 2 - לחץ כאן

פאזל 3 - לחץ כאן

פאזל 4 - לחץ כאן

פאזל 5 - לחץ כאן

פאזל 6 - לחץ כאן

פאזל 7 - לחץ כאן

פאזל 8 - לחץ כאן

פאזל 9 - לחץ כאן

פאזל 10 - לחץ כאן

פאזל 11 - לחץ כאן

פאזל 12 - לחץ כאן

  פרק 7

 חוברות עבודה על הרב קוק להורדה, לפי גילאים


חוברות עבודה
ילדים

ילדותו

חוברת עבודה לילדים על חיי הרב קוק

כיתות א'-ב' להורדת החוברת "ילדותו" - לחץ כאן

תולדות חייו ומידותיו

חוברת עבודה לילדים על חיי הרב קוק

כיתות ב'-ג' להורדת החוברת "תולדות חייו ומידותיו" - לחץ כאן

מכאן רואים הכל - אהבת התורה של הרב קוק

חוברת עבודה לתלמידים על אהבת התורה של הרב קוק

כיתות ד'-ו' להורדת החוברת "אהבת התורה של הרב קוק" - לחץ כאן
  פרק 8

  תמונות של הרב קוק והרב יעקב מאיר
הרב קוק והרב יעקב מאיר עם הרב אהרונסון, רבה של תל אביבהרב קוק והרב יעקב מאיר בחנוכת בית החולים 'ביקור חולים', תרפ"ה (1925)הרב קוק והרב יעקב מאיר עם מתיישבי כפר חסידים, אלול תרפ"ה (1925)הרב קוק והרב יעקב מאיר בעת ביקורו של של וינסטון צ'רצ'יל בהר הצופים , תרפ"א (1921)הרב קוק והרב יעקב מאיר בעת ביקורו של של וינסטון צ'רצ'יל בהר הצופים , תרפ"א (1921)הרב קוק והרב יעקב מאיר עם חברי הרבנות הראשית בטחת הקמח בחיפה, סביבות תרפ"ו (1926)הרב קוק והרב יעקב מאיר בהקמת הישוב גזר עם הקולונל קיש
הרב קוק והרב יעקב מאיר בעת ביקורו של של וינסטון צ'רצ'יל בהר הצופים , בתמונה זו 'צרצ'יל נוטע  עץ בהר הצופים באיזור בו תיבנה האוניברסיטה, תרפ"א (1921)
פרק 9

סיפורים מוסרטים


      
עעע


בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: עמנואל ימיני
test1
test2