התשובה של קבוצה 1

התשובה של קבוצה 2

התשובה של קבוצה 3

התשובה של קבוצה 6

התשובה של קבוצה 5

התשובה של קבוצה 4

בשנת תרע"ד כיהן הרב הראי''ה קוק זצ"ל כרבן של יפו והמושבות בא"י.
למרות דרך החיים החילונית של החלוצים, יצא הרב קוק למסע אל
המושבות.
אליו הצטרפו רבנים נוספים, וביניהם הרב יוסף חיים זוננפלד
זצ"ל. המסע יצא לדרך בתאריך י"ט בחשוון והסתיים
כחודש לאחר מכן, בט"ז בכסלו.
מטרתו הייתה מפגש ביניהם וקירוב הלבבות.
במסגרת המסע עברו הרבנים בין המושבות השונות, שוחחו עם
התושבים, ניסו להועיל ולסייע להם וכן לקרבם לתורה ולמצוות.

לחצו כאן כדי לדעת מה הסיפור שמאחורי התמונה