שלח כתבה דוא
pdf PDF


לנוער

התבוננות פנימית ונושאים שעל סדר היום

עם הרב קוק"יצא.נו ממצרים"


אם היו שואלים אותנו באיזה דור התחיל סיפורו של עם ישראל ? היינו עונים: בדור האבות, ולא בדור יציאת מצרים.

מצד שני , אנו מוצאים שהתורה ציוותה הרבה מצוות כדי להזכיר את יציאת מצרים, וכן התורה ניתנה דוקא לעם ישראל כשהיו רבים, ולא לאבות, שהיו יחידים.


זאת- למרות שבמתן תורה היו גם אנשים בעלי 'איכויות שליליות' כמו דתן ואבירם, המרגלים והמתאוננים ואילו האבות היו שלימים במעלות הרוחניות !


כל זאת מורה שמבחינת התורה נקודת ההתחלה של עם ישראל היא ביציאת מצרים כשעם ישראל מתחיל להיות עם. למה עבודת ד' קשורה דווקא לעם?


על שאלה זו  עונה מרן הרב זצ"ל , שישנו חידוש בלעדי בעבודת ד' כעם ולא כיחידים. שכן  תמיד היו יחידים שהיו קדושים ומוצלחים כמו נח ושם. אבל מול ההצלחה של היחידים תמיד יטענו: "הוא הצליח כי הוא רוחני כזה, אבל זה לא מתאים לכולם... (מכירים את המשפט 'ישיבה - זה רק לצדיקים'?..)".


אבל שעם שלם, עם כל הגוונים השונים שלו, ועם כל העיסוק החומרי שכרוך בניהול מערכת חיים של עם – יהיה קשור לקודש – זה חידוש! ואז יודעים – שהקודש הוא שייך לכלל!

"...למען דעת, שלא רק יחידים חכמים מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קדש, חיים באור האידיאה האלהית, כי גם עמים שלמים... הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות..." (אורות – מאמר 'למהלך האידיאות בישראל').


גם בעולם עבודת ד' שלנו, נדמה לפעמים ששמירת שבת ותפילין, הם מעשים הקשורים לאנשים פרטיים. אך זה שעם שלם – כולו - מצווה לעשות את המצוות הללו - נתפס רק כדי שיהיו הרבה אנשים שלומדים תורה, מניחים תפילין ושומרים שבת. אבל מעטים הם המרגישים והמסתכלים על עבודת ד' כפרוייקט קבוצתי, פרוייקט לאומי, שעושים אותו ביחד.


כך ניתן להבין את העובדה שהרבה מפסוקי התורה נאמרו לנו דווקא בלשון רבים, "והיה אם שמוע תשמעו... וקשרתם... ולמדתם...". ללמדנו שגם 'המצוות הפרטיות' שלנו הן 'מצוות כלליות' - ללמוד תורה, כדי שתהיה יותר תורה בדור; לשפר את המידות, כדי להשפיע על הסביבה שלי, להיות טוב - כדי להרבות טוב בעולם!


שלכם, עומר דודוביץ.


- - - - - - - - - - - 


מאמרים נוספים:


לחץ חברתי    לחץ כאן

אהבת ישראל - על מסע המושבות    לחץ כאן

להתנדב - צדיק או פראייר?    לחץ כאן

הכרה במעלת עצמו    לחץ כאן

על התפילה    לחץ כאן

עבודת המידות    לחץ כאן

גבורה פנימית - חלק א    לחץ כאן

גבורה פנימית - חלק ב    לחץ כאן

גבורה פנימית - חלק ג    לחץ כאן

פירוד ואחדות - חלק א    לחץ כאן

פירוד ואחדות - חלק ב    לחץ כאן

פירוד ואחדות - חלק ג    לחץ כאן

ארץ ישראל - חלק א    לחץ כאן

ארץ ישראל - חלק ב    לחץ כאן

ארץ ישראל - חלק ג    לחץ כאן

ארץ ישראל - חלק ד    לחץ כאן

עצבות ושמחה - חלק א    לחץ כאן

עצבות ושמחה - חלק ב    לחץ כאן

עצבות ושמחה - חלק ג    לחץ כאן

עצבות ושמחה - חלק ד    לחץ כאן

עצבות ושמחה - חלק ה    לחץ כאן

עצבות ושמחה - חלק ו    לחץ כאן

על שבת זכור    לחץ כאן

למה ללכת לבית הספר?    לחץ כאן

בין עבדות לחירות - חלק א    לחץ כאן

בין עבדות לחירות - חלק ב    לחץ כאן


המאמרים הקיימים בקשימת הלינקים - מתוך עלוני לאורו בהוצאת 'אורות אברהם' ו'בית הרב קוק'


בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: עמנואל ימיני
test1
test2