שלח כתבה דוא
pdf PDFלרגל מלאת 100 שנים ל"הרצאת הרב"


סדרת שיחות מצולמות על 'הרצאת הרב' והשפעתה

בהפקת 'בית הרב קוק' והרב מיכאל לוצקיסדרת הסרטונים בהמשך דף זה


הרצאת הרב היא הרצאה שמסר הראי"ה קוק בכ' בטבת תרפ"א בפני "חכמי ישיבת מרכז הרב".

בהרצאה קרא הרב לפעול לקידומם ויצירתם של כמה מפעלים של ספרות תורנית:

אנציקלופדיה לתורה שבעל-פה, סיכום פרשנות התלמוד, הלכה ברורה ובירור הלכה ועוד.

לדבריו, מפעלים אלה יתנו "הוד והדר על תופשי התורה בארץ ישראל".

במהלך השנים שחלפו מאז נמסרה ההרצאה בוצעו חלק ממפעלים ספרותיים אלה,

ובהרצאות הבאות נשמע על מהות מפעלים אלו והשפעתם.


ההרצאות:

(ע"פ סדר א"ב)


הרב מאיר בראלי, האנציקלופדיה התלמודית:

'הרצאת הרב' והאנציקלופדיה התלמודית


הרב יוחנן פריד, יו"ר בית הרב:

'ברכת אליהו' ביאור ל'ביאורי הגר"א' של הרב ברוך רקובר


הרב יוחאי רודיק, מפמ"ר מחשבת ישראל בחמ"ד:

'הרצאת הרב' כתוכנית הרעיונית של ישיבת מרכז הרב


הרב אריה שטרן שליט"א, הרב הראשי לירושלים וראש מכון "הלכה ברורה ובירור הלכה":

הרצאת הרב ו'בירור הלכה'


הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב:

חיבור ההלכה והאגדההרב מאיר בראלי, האנציקלופדיה התלמודית:

'הרצאת הרב' והאנציקלופדיה התלמודית
הרב יוחנן פריד, יו"ר בית הרב:

'ברכת אליהו' ביאור ל'ביאורי הגר"א' של הרב ברוך רקובר

הרב יוחאי רודיק, מפמ"ר מחשבת ישראל בחמ"ד:

'הרצאת הרב' כתוכנית הרעיונית של ישיבת מרכז הרב

הרב אריה שטרן, הרב הראשי לירושלים וראש מכון 'הלכה ברורה ובירור הלכה':

הרצאת הרב ו'בירור הלכה'
הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב:

חיבור ההלכה והאגדה

 


בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: ימיני
test1
test2