שלח כתבה דוא
pdf PDF


ערפילי טוהר

עיונים בתורת הרב קוק

מאת: הרב יוחנן פריד


עלון 21 - חשוון - קדושה וטבע בארץ ישראל 

עלון 20 - תשרי - התשובה ובריאות הנפש

עלון 19 - אלול - על "הרצון"

עלון 18 - אב - על 'קדושת המקום'

עלון 17 - תמוז - שאיפת הקודש התמידית

עלון 16  -  סיוון  -  ברכה, שמירה, אהבה

עלון 15  -  אייר  -  על אור הגאולה

עלון 14  -  ניסן  -   הביעור והתיקון 

עלון 13  -  אדר  -  העונג והשמחה בתורה    

עלון 12  -  שבט  -  הקדושה שבטבע

עלון 11  -  טבת  -  למהותה של כנסת ישראל

עלון 10  -  כסלו  -  קודש וחול בתחיית ישראל 

עלון 9  -  חשון  -  בקשת ושאילת הגשמים 

עלון 8 - תשרי - ה'הגנה' בראשית ובסיום העבודה הרוחנית

עלון 7 - אלול - שיבה ותשובה

עלון 6  - אב - לכבוד טו באב

עלון 5  - אב - נפשו הענקית של רבי עקיבא

עלון 4  - תמוז - הסבלנות (=סובלנות) - מקור החיים

עלון 3 - סיון -  חג השבועות - תוקף גדולת היום

עלון 2  - אייר -  'שביתת' המן ו'תבואת הארץ': לעניינה של ספירת העומר

עלון 1 -  ניסן -חג הפסח (פה סח) – חג גאולת הדיבורבית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: עמנואל ימיני
test1
test2