שלח כתבה דוא
pdf PDF


ביבליוגרפיה

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

תולדות חייו ופועלו


שמואל אבידור, האיש נגד הזרם, תל-אביב 2002

שלמה אבינר, הליכות הראי"ה, ירושלים תשס"ה (קטעים מכתביו על פי נושאים)

יוסף אבינרי, מסורת וחידוש: פועלו של הראי"ה קוק ביפו בשנים תרס"ד-תרע"ד,

אוניברסיטת בר־אילן, רמת גן תשמ"א

יוסף אבנרי, הראי"ה קוק כרבה של ארץ ישראל תרפ"א - תרצ"ה: האיש ופועלו, חיבור לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן תשמ"ט

יעקב אבן חן, רב ומנהיג, ירושלים תשנ"ט

בנימין איש שלום ועוד (עורכים),   יובל אורות, ירושלים תשמ"ה

יצחק אלפסי, תולדות קהילת ת"א יפו ורבניה הראשיים, ת"א תשמ"ט, עמ' 10-11

יהושע ב' בארי, אוהב ישראל בקדושה: הגות רוחו ושיח לבבו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, א-ה, תל-אביב תשמ"ט

חגי בן-ארצי, 'הראי"ה קוק כפוסק – יסודות חדשניים בפסיקתו של הרב קוק וזיקתם לעולמו ההגותי', עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשס"ג; .הרב קוק בפולמוס השמיטה, בית אל תשס"ז (+ ביבליוגרפיה); החדש יתקדש: הרב קוק כפוסק מחדש, תל אביב 2010

נריה גוטל, מכותבי ראיה: חוגי מכותביו של הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, ירושלים תש"ס (+ ביבליוגרפיה); 'שיקולים הלכתיים ומטא-הלכתיים בפסיקתו של הרב קוק', עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשס"ג; חדשים גם ישנים: בנתיבי משנתו ההלכתית הגותית של הרב קוק, ירושלים תשס"ה (+ ביבליוגרפיה)

יעקב הדני, ‏  הרב קוק וההתישבות החילונית: מסעות ומגעים, ירושלים תש"ם

איתם הנקין ואברהם וסרמן, להכות שורש: הראי"ה והקרן הקיימת לישראל, רמת גן תשע"ב

נעם ושירה ונגובר, רועה ישראל, ישראל תשע"ז (לילדים)

אברהם וסרמן, קורא לדגל: הראי"ה קוק ודגל ירושלים, הר ברכה 2020

איתמר ורהפטיג ושמואל כ"ץ (עורכים), הרבנות הראשית: שבעים שנה לייסודה, ג, ירושלים תשס"ב, עמ' 1123-1126 (+במפתח)

שלמה יוסף זוין, אישים ושיטות, תל-אביב תשכ"ז, עמ' 16-209

חיים ח' חמיאל (עורך), באורו, ירושלים תשמ"ו

צבי ירון, משנתו של הרב קוק, ירושלים תשל"ד

יוחנן מ' ישמח, כרוזי ראיה, ירושלים תש"ס

הראל כהן (עורך), מציאות קטן: פנקס ביכורים, ירושלים 2018, (חייו בזיימל)

הראל כהן (עורך),   'פרשת נסיעת הרבנות הראשית - הגלילה', מאבני המקום יא (תש"ס), עמ' 12-22

ה' לוין (מהדיר), אלה מסעי, ירושלים תשע"א (על 'מסע המושבות', תרע"ד)

חיים ליפשיץ, הוגים וחוזים: מרן הרב יצחק הכהן קוק ובני דורו: דמויות, דרכי חיים, הגיונות, מסות, ירושלים תשכ"ה; שבחי הראי"ה, ירושלים תשל"ט (סיפורים קצרים)

חיים לנגזם, כותלנו: הרב קוק והמאבק על הכותל, ירושלים תשס"ט

מיכל לניר, הרב קוק והציונות: גלגולה של תקווה, תל אביב תשע"ה

ראובן מאמו, החינוך בראי"ה, ירושלים תשנ"ח

אריה מורגנשטרן, הרבנות הראשית לארץ ישראל: יסודה וארגונה, ירושלים-נתניה תשל"ג

שאול מייזליש ויצחק רקנטי, דמותו המאירה של מרן הרב קוק, תל אביב תשמ"ז (לילדים)

יהודה ליב מימון, שרי המאה, ו, ירושלים תש"ל, עמ' 234; הראי"ה: רבי אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשכ"ה [יהודה ליב פישמן, אזכרה, א, ירושלים תרצ"ז-ח, עמ' ז-קסז; זכרון לנשמת הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק: למלאת עשר שנים לפטירתו : קובץ תורני-מדעי, ירושלים תש"ה]

אליעזר מלמד,   רביבים, הר ברכה תש"ע, עמ' 1

רזיאל ממט, לחישה רועמת: סיפורו של הרב קוק, ירושלים תש"ן

משה נחמני, חלוצים לציון: הקמת המושבה בני ברק בתמיכתו של הראי"ה קוק, תשע"ד

משה נחמני, מסע התשובה והאהבה: סיפורים, תעודות ומסמכים נדירים על מסע הרבנים למושבות השומרון והגליל בחורף תרע"ד, 2013

משה צבי נריה, משנת הרב (תש"ם), חיי הראי"ה (תשמ"ג); מועדי הראי"ה (תשמ"ד); טל הראי"ה (תשמ"ה); בשדה הראי"ה (תשמ"ז); שיחות הראי"ה (תשמ"ח); ליקוטי הראי"ה (א-ג, תש"ן-תשנ"ה)

יעקב פילבר, מראה כהן, ירושלים תשס"ב (אמרות, תמונות)

איסר פרנקל, יחידי סגולה, תל-אביב תשכ"ד, עמ' 186-192

אריה פרנקל, הרב, ירושלים תשכ"ט

אריה פרנקל, אנציקלופדיה של הציונות הדתית, ה, ירושלים תשמ"ג, עמ' 89-422

משה יחיאל צוריאל, אוצרות הראי"ה, א-ז, ראשון לציון תשס"ב-תשע"ו [א – 'תולדות הרב', עמ' 21-115; פנינים מדבריו, עמ' 225-231; אגרות, עמ' 349-553; ב - מאמרי ארץ ישראל, עמ' 331-363; כרוזים, עמ' 403-468; ד - ביבליוגרפיה: 'תולדות הרב', עמ' 429-453; 'מחקרים במשנת הרב', עמ' 453-471; ה - מפתחות לכל ספרי הראי"ה, עמ' 9-158; ו – דרשות, עמ' 102-152; אגרות וכרוזים, עמ' 169-205; אמירות יפות, עמ' 459-466; ז – מפתחות לכתביו, עמ' 7-400;כתביו, עמ' 401-416; הערצת גדולי ישראל, עמ' 545-559]

אפרים צורף, חיי הרב, ירושלים תש"ז

א"ח צ'צ'יק, (מ' נחמני, עורך),   במחיצתו: זכרונות על מרן הראי"ה קוק זצ"ל, תשע"ט

יחזקאל קופלד, כך היא גאולתן של ישראל : הרב קוק והתחיה הלאומית: תהליכים, מקורות ופרשנות, ירושלים תשע"ט

צבי יהודה קוק, נפש הראי"ה, לשלשה באלול, ירושלים תשס"ג

ז"א רבינר,   אור המופלא, תל-אביב תשל"ב

שמחה רז, מלאכים כבני אדם, ירושלים תשנ"ד; פאר ישראל: מסכת חייו של הרב קוק, ירושלים תשנ"ח (לילדים)

יוחאי רודיק, חיים של יצירה: ישיבת "מרכז הרב" לדורותיה, ירושלים תשנ"ח; ב, תשפ"א

אבינועם רוזנק, הרב קוק, ירושלים תשס"ז

שושנה רייך (עורכת), רואי פני הראי"ה, ירושלים תשע"ב

יצחק רפאל (עורך), הראי"ה: קובץ, ירושלים תשכ"ו; זכרון ראי"ה, ירושלים תשמ"ו

ארי יצחק שבט ועוד (עורכים), אגרות הראיה: תרצ"א (א), הר ברכה תש"פ

ארי יצחק שבט ועוד, 'קנאותו וסבלנותו של מרן הרב קוק זצ”ל בראי עריכת כרוזיו', המעין ד (תמוז תש"פ), עמ' 61-66.

דב שוורץ, אתגר ומשבר בחוג הרב קוק, תל אביב תשס"א

אהרן בן-ציון שורין,   קשת גיבורים, א, ירושלים תשכ"ד, עמ' 237-243

בן ציון שפירא (עורך), אגרות לראי"ה, ירושלים תש"ן

רן שריד, נפשי תקשיב שירו: שירים, ירושלים תשס"ו; חדריו: פרקים אישיים מלוקטים מכתבי הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רמת גן תשס"ח

דוד תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, תל אביב 1961

האנציקלופדיה העברית, כט, עמ' 478


בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: ימיני
test1
test2