שלח כתבה דוא
pdf PDF
הראי"ה בהפטרה

עיונים בהפטרת השבת לאור משנת הרב קוק זצ"לפרשת בראשית   -   מעשה מרכבה: התכלית והכוונה במעשה הבריאה  -   הרב מרדכי גרינברג


בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: עמנואל ימיני
test1
test2