שלח כתבה דוא
pdf PDF


מאה שנים ליסוד הרבנות הראשית -

ולעומדים בראשה: הרב קוק והרב יעקב מאיר


חומרי לימוד לתיכון


תוכן עניינים:

א.  כרוזים בנושאים מגוונים  -  מאת הרבנים הראשיים

ב.  קטעים מתוך מאמרים שכתב הרב קוק על הרבנות הראשית

ג.  תמונות של הרב קוק והרב יעקב מאיר - יעלה בקרוב!!א.

כרוזים בנושאים מגוונים

מאת הרב קוק והרב יעקב מאיר - הרבנים הראשיים


כרוז הקורא לתרום לקרן קיימת לישראל ולסייע בגאולת הארץ

להורדת הכרוז - לחצו כאןכרוז הקורא להתעוררות בלימוד בספר הזוהר -

שידוע שלימוד בספר זה מבטל דינים ופורעניות מעל ישראל

להורדת הכרוז - לחצו כאןכרוז הקורא לכל הפלגים בעם להפסיק את המלחמות הפנימיות ואת שנאת החינם

להורדת הכרוז - לחצו כאןכרוז האוסר משחקי  כדורגל  בשבת, וקריאה לבטל משחקים אלו

"וכל  העצות  וההצעות  אשר  נדברו   בזה, אינן  מבטלות  את  האיסור".

המכתב  נשלח  מהרבנות למכבי והודפס גם ככרוז באופן פומבי.כרוז הקורא לקנות מתוצרת הארץ כדי לחזק את הכלכלה בישוב היהודי בארץ ישראל

להורדת הכרוז - לחצו כאןקריאה לתרומה עבור הצלת יהודי רוסיה.

בקשה למימון הוצאות עבור העלאת יהודים מרוסיה כיוון שהם נרדפים ובסכנת חיים


אגרת בעניין הכותל המערבי

אגרת למושל ירושלים והמחוז בה מביעים חשש ומחאה שהקיר שנבנה ברחבת הכותל המערבי מיועד ליצירת איזור תפילת עבור הערבים.

להורדת הכרוז - לחצו כאןכרוז הקורא לשמירה על השבת -

שלא ללכת לדואר בשבתות ובחגים לקחת מכתבים וחבילות - דבר בכרוך בחילול שבת

להורדת הכרוז - לחצו כאן- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ב.

קטעים מתוך מאמרים שכתב הרב קוק על הרבנות הראשית

      ערך: שמואל כ"ץ, רב בתי ספר בירושלים וחוקר תולדות הרבנות הראשית


'כבוד הרבנות'

אם שאלת כבוד הרבנות היא שאלה חשובה בחיינו הכלליים, גם בארצות הגולה ובכל הזמנים, על אחת כמה וכמה כי שאלה זו דורשת תשומת לב מיוחדת פה בארצנו ובימינו. בזמננו זה ובתקופה זו שאנו חיים בה, ימי התסיסה של התחיה הלאומית, הרי שאלת הרבנות היא ממש שאלת החיים לאומתנו. אין אנו יכולים לצייר לנו אופן של תחיה לאומית גמורה ומתוקנת בארצנו, אם זה החלק החשוב של העבודה הלאומית המסור בידי הרבנות לא ישוכלל ולא ישופר על ידי תחיה מכרת. ותחית הרבנות, זאת אומרת: החזרת כבוד הרבנות, הלא זהו הד קול הנבואה המובטחת: "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה" (ישעיה א, כ"ו)...

הרבנות תשפיע על ידי השתדלות מתמדת לקרב את הלבבות ולהכניס רוח של שלום בין כל הסיעות והמפלגות ולחיזוק התורה וכבודה על אדמת הקודש ובכל העולם כולו.

[התור, כ (י"ד אדר א' תרפ"א), פתיחת מאמרו שהתפרסם ביום פתיחת ועידת היסוד של הרבנות הראשית]


--------------------------


בניין האומה

אנחנו נקראים עכשיו לבנות את בנין האומה, לנטוע נטיעת-חיים שתישא פירות לחיי עמנו לדורות… עכשיו אנו באים לנטוע כרם ד' בירושלים. הכרם נטע לפעמים מגרעינים ולפעמים משתילים ומנצרים. חושבני שאנו צריכים עכשיו לנטוע את השתילה הראשונה, הגרעינים, כדי שיצמחו לנו נצרים שעל ידיהם יוכלו הדורות הבאים לנטוע כרם. אשר יהיה "נצר מטעי מעשי ידי להתפאר (ישעיה ס, כא)... בחיינו הלאומיים החדשים בארץ-ישראל יהיה לנו בוודאי לפעמים צורך גדול לתקן תקנות גדולות, שכל זמן שתהיינה מוסכמות מרוב חכמי ישראל המומחים לרבים ומקובלים אחר-כך על הקהל, יהיה להם כוח של דין תורה.                     

[התור, כא-כב (כ"ד אדר א' תרפ"א), מנאומו בפתיחת ועידת היסוד של הרבנות הראשית, י"ד באדר א' תרפ"א]


-------------------------


הרבנות הראשית - מרכז רוחני

הכח הרבני הראשי שבארץ יהיה המרכז הדתי-רוחני העליון של כל העולם היהודי, אליו יפנו ועם דעתו יתחשבו בכל דבר דת ודין... יבוא יום והעם לא יקבל שום ספר דתי אשר לא תבוא עליו הסכמת משרד הרבנות הראשית שבארץ-ישראל.

[התור, כא-כב (כ"ד אדר א' תרפ"א), מנאומו בועידת היסוד של הרבנות הראשית]


------------------------


הרבנות הראשית - מאחדת בין החלקים השונים בעם

המוסד הזה שאנו יסדנו כאן היום, מוסד הרבנות הראשית לארץ ישראל, הוא לפי שעה בבחינת גרעין שנזרע ורק בבוא היום יתן פירותיו. אבל, כבר מעתה בל נשכח, כי הרבנות הראשית לאחד מסביבה את כל הכוחות העובדים והפועלים אשר ביהדות, למן עובדי האדמה בזעת אפיים וביגע כפיים עד עובדי ה' בקדושה ובטהרה. למן 'הפועל הצעיר' ועד החסידים יראי ה' אשר בישיבת 'בית אל' בעיר העתיקה בירושלים, המתפללים 'ותיקין' עם הנץ החמה. גם לאנשי דגניה ובלפוריה וגם לחכמי התורה אשר בירושלים, יש אוצרות של ברכה, וכח אחד מתמלא מחברו. וכולם כאחד צריכים להיות מכוונים לעבוד את ה' וישראל עמו. כל מיני שיתוף בעבודת אלקים אסורים לנו, רק שיתוף אחד הותר לנו והוא: "עבדו את ה' ואת ישראל עמו"! כל הכוחות בעמנו צריכים להתאחד למען ביסוס הקיים ובניית הנהרסות.

[הארץ, י"ט, באדר א' תרפ"א, מנאומו בסיום ועידת היסוד של הרבנות הראשית]


-----------------------


הרבנות הראשית - כח תומך וסועד סעד רוחני ומוסרי

הרבנות המסודרת בארץ-ישראל יודעת שהיא הולכת להיות כח בונה את הארץ, כח מאחד את הפזור והנפרד בכל סיעותינו ומפלגותינו, כח מקרב ומלבב, כח תומך וסועד סעד רוחני ומוסרי, כח מעודד את כל כושל ומחזק כל יד רפה לאחוז בכל האמצעים היותר אפשריים להגדיל את כח בנין האומה בארץ במובן הרוחני ובמובן החמרי, ודואגת היא הרבנות הראשית, לסדר את כל הכח הרבני שבארץ-ישראל בצורה הגונה נאה והדורה, בצורה הראויה להיות כח פועל ובונה, לאחד ולקרב את כל מפלגותינו, לרומם את רוחם, לאחד את לבותיהם, ולקרב לבם של ישראל לאביהם שבשמים ולתורתנו הקדושה והנצחית.                                               

[אגרות הראיה, ד (הרב זאב נוימן, עורך), אגרת שנח; אגרת, 'אל הקהל', שכתב לאחר הועידה]
בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: עמנואל ימיני
test1
test2